Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Sognepræst, fhv. MF. Pernille Vigsø Bagge, formand

Lektor, dr. phil. Henrik Jørgensen, Aarhus Universitet

Tømrermester, fhv. MF. Jakob Lund, Foreningen Nordens Landsstyrelse

Politisk konsulent, Jonas Roelsgaard, DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd 

Leder, Kristina Aaltonen, Bruxelleskontoret, Danske Lærerorganisationer International

Fondets sekretær: Chefkonsulent Peder H. Pedersen

Ansøgningsfristerne er:

1. februar, 1. maj og 1. oktober.