Ansøgningsfrister m.v.

Ansøgningsfrister m.v.

Ansøgningsfrister m.v.

Ansøgningsfrister m.v.

Ansøgningsfrister m.v.

Ansøgninger skal skrives på dansk og indsendes i god tid inden igangsættelsen af den aktivitet, der søges støtte til.

Der gives ikke støtte til aktiviteter som er gennemført inden bestyrelsens møder, som sker en måned til halvanden efter ansøgningsfristens udløb.

Ansøgningsfristerne er:

1. februar, 1. maj og 1. oktober.