Retningslinjer

Retningslinjer

Retningslinjer

Retningslinjer

Retningslinjer

Retningslinjer for bidrag fra Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde

Fondet kan bl.a. yde økonomisk støtte til:

 • arbejds- og studieophold i Danmark og Sverige for danske eller svenske statsborgere med uddannelse ved et af de to landes universiteter eller andre undervisningsinstitutioner og studerende ved disse samt kunstnere, forfattere og ledere af danske eller svenske ungdomsorganisationer med kulturelt formål. videnskabelige arbejder af interesse for begge lande,
 • faglig oplæring af danske håndværkere, arbejdere og funktionærer i Sverige og tilsvarende svenske i Danmark, og udveksling af håndværkere, arbejdere og funktionærer,
 • udveksling af gæstespil, kunstudstillinger og lignende,
 • anden virksomhed, som tager sigte på at vække interesse for dansk arbejde og kultur i Sverige og for svensk arbejde og kultur i Danmark og på anden måde fremme det gensidige kendskab til de to lande og deres forhold.
 • skoleudveksling for elever,  hvortil der ikke kan opnås støtte gennem de nordiske støtteordninger Nordplus junior og Nordplus.
  Til skoleudveksling yder fondet et beløb på DKK 250,- pr elev og DKK 500,- pr lærer for udveksling for studerende på højere læreranstalter ydes DKK 375,- pr studerende.
   
 • Fondet yder sædvanligvis ikke økonomisk støtte til:studier, der udgør en del af, eller hele ansøgers uddannelse. Der ydes heller ikke støtte, hvor den studerende modtager statslig uddannelsesstøtte eller støtte gennem nordisk støtteordninger
 • deltagelse i eller afholdelse af sportsarrangementer
 • arrangementer, der ikke kan betragtes som dansk-svensk arrangementer
 • musikudgivelser
 • uddannelser som ikke er kompentancegivende
 • ansøgere som modtager Nordplus stipendier
 • ansøgere som modtager Statens Uddannelsesstøtte